Leverantörer

PrestaShop

Nyhetsbrev

Multipel reflektsensor, analog Visa full storlek

Multipel reflektsensor, analog

8 st IR-LED/fototransistor monterade i rad med analoga utgångar för t.ex. linjeföljande robotar.

Mer detaljer

QTR-8A

104,00 kr inkl. moms

Denna reflektsensor består av 8 st infraröd LED/fototransistor-par som är jämnt fördelade med ett avstånd på 9.5 mm mellan varje par. Varje fototransistor är kopplat till ett pull-up motstånd och bildar en spänningsdelare mellan 0 V och Vin (typiskt 5 V) som en funktion av hur mycket ljus som reflekteras. En hög reflektion ger en lägre utspänning.

De 8 utgångarna är oberoende av varandra men LED:arna är kopplade i par för att minska strömförbrukningen. Dessa styrs av en MOSFET vars gate är normalt hög vilket innebär att en låg signal på gaten stänger av LED:arna. Detta kan vara bra för strömbesparningskrav när LED:arna inte används eller olika typer PWM styrning av LED:arna.

Genom att en jumper går det att använda kortet även för 3.3 v.

LED:arna drar typiskt 20 - 25 mA och hela sensorns strömförbrukning ligger strax under 100 mA. 

Om sensorn är för stor är möjligt att bryta sensorn i två bitar. Då får du en sensormodul med 2 st sensorer och en med 6 st sensorer. Ett motstånd medföljer som du måste montera på 2-sensor modulen.

Det finns flera sätt som du kan mäta utgångarna:

  • Använd mikroprocessorns A/D-omvandlare för att mäta spänning.
  • Använd en komperator med justerbart gränsvärde för konvertera analog spänningen till en digital signal som sedan kan läsas av en digital ingång på mikroprocessorn.
  • Anslut utgångarna direkt mot digitala ingångar på mikroprocessorn och förlita dig på deras interna komperator.

Den sista metoden fungerar om du får en hög reflektion från din vita yta men kommer troligen inte fungera om du har en låg reflekterad signal.

Egenskaper:

  • Storlek: 75 x 13 x 3.2 mm (exkl. kontakter)
  • Spänning (Vin): 3.3 - 5.0 V
  • Strömförbrukning: 100 mA 
  • Utgångar: 8 analoga (0 V till Vin) 
  • Optimal sensoravstånd: 3 mm
  • Maximalt rekommenderat avstånd: 6 mm 
  • Vikt: 3.1 g  (exkl. kontakter)

Har din processor inte tillräkcligt med analoga ingångar finns det även en digital motsvarighet, __QTR-8RC__.